Server (Sunucu) Kurulumu  Server (Sunucu), verilerin bilgisayar ağları üzerinden kullanıcıların erişimine sağlayabilmek için barındırıldıkları bilgisayar sistemlerine verilen sistemdir. Server (sunucu) kurulumu, kullanıcıların verilerine ağ üzerinden ulaşabilmesi için kurulan bir...