Veri sınıflandırma sistemleri ile e-posta, dokümanlar ve tüm dosya tiplerinin özellik ve hassasiyet seviyesine göre sınıflandırmasını sağlar. DLP çözümlerini verimliliğini arttırır. Aynı zamanda S/MIME entegrasyonu ile kalıcı dokümanlar ve e-postalarda şifreleme imkanı sağlamaktadır. Veri sınıflandırma sistemleri ile verinin tanımladıktan ve dokümanlarınızı ve bilgilerinizi sınıflandırıldıktan güvenli hale getirirsiniz. Bilgiyi sınıflandırılması, koruması, güvenli paylaşması ve COBIT, ISO 27001, PCI DSS vb. yasal uyumlulukların karşılaması sağlanabilmektedir.

bitcoin-mining-device-in-a-close-up-shot-2023-11-27-05-31-40-utc