Ağınızın mevcut ve güvende kalmasını sağlamak IT ekibi için zaman alıcı ve zor bir süreçtir. Bu süreç güvenlik ağ ürünlerini yedekleri merkezi olarak alınabilmekte ve bir felaket anında geri dönüşü sağlanabilmektedir. Her organizasyon, işlerini yönlendiren uygulamaları ve hizmetleri sunmak için ağ alt yapısının kullanılabilirliği ve güvenliğine bağlıdır. Donanım hatası veya yanlış konfigürasyon nedeniyle kısa bir ağ kesintisi bile önemli kayıplara ve verimlilik kaybına yol açabilir.